140/2000

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2000

Asetus arkistolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan arkistolaitoksesta 23 päivänä syyskuuta 1994 annetun asetuksen (832/1994) 10 §, 11 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti ja 15 § seuraavasti:

10 §

Pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys arkistolaitoksen toimialaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä johtamiskokemus.

Arkistoneuvokselta ja maakunta-arkiston johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys arkistolaitoksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

11 §

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.


12 §

Virkavapauden pääjohtajalle enintään kahdeksi vuodeksi myöntää opetusministeriö ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto.


15 §

Muutosta kansallisarkiston ja maakunta-arkiston päätökseen haetaan hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Maija Rask

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.