117/2000

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2000

Ympäristöministeriön päätös sisävesien kalavesiksi nimeämisestä ja näiden vesien tutkimisesta

Ympäristöministeriö on päättänyt 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61), sellaisena kuin se on laissa 1063/1999, 1 luvun 21 b §:n nojalla direktiivin 78/659/ETY toimeenpanemiseksi seuraavaa:

1 §

Euroopan yhteisöjen neuvoston suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi annetun direktiivin (78/659/ETY) tarkoittamiksi Suomen lohi- ja särkivesiksi nimetään liitteissä 1 ja 2 esitetyt sisävedet. Näiden vesien laadun seuraamiseksi tarvittavat havaintopaikat esitetään liitteissä 3 ja 4.

2 §

Lohi- ja särkivesien veden laadun määrityksiin käytetään liitteessä 5 esitettyjä määritysmenetelmiä.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2000.

Neuvoston direktiivi 78/659/ETY; EYVL N:o L 222, 14.8.1978, s. 1

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2000

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Ympäristöneuvos
Into Kekkonen

Liitteet 1-5

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.