83/2000

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2000

Valtiovarainministeriön päätös yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista

Valtiovarainministeriö on 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 14 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuosien 1999 ja 2000 yhteisöverojen tilityksissä sovellettavia verontilityslain 13 ja 30 §:n mukaisia alustavia jako-osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän päätöksen määräyksiä.

2 §
Yritystoimintaerä

Verontilityslain 13 §:n mukaista yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yritystoimintaerää laskettaessa näiden osuutena yhteisöverosta käytetään 9 681 589 946 markkaa.

Verotustietoina käytetään vuoden 1998 verotustietoja. Yhteisöjen toimipaikka-, henkilöstömäärä- ja konsernitietoina käytetään Tilastokeskuksen vuoden 1998 yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoja. Konserniin kuuluvina pidetään edellä mainitussa rekisterissä olevia yhteisöjä, joiden välinen omistussuhde on vähintään 90 prosenttia.

3 §
Metsäerä

Verontilityslain 13 §:n mukaista yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien metsäerää laskettaessa jaettavana määränä käytetään 769 751 990 markkaa.

Verotustietoina käytetään vuoden 1998 verotustietoja. Kunnittaisina kantorahatuloina käytetään Metsäntutkimuslaitoksen vuodelta 1998 laskemia kunnittaisia bruttokantorahatulotietoja. Luonnonsuojelualueilta saamatta jääneinä kantorahatuloina käytetään Metsähallituksen vuodelta 1998 asianomaisille metsämaille laskemaa metsän puhdasta tuottoa.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2000. Tätä päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran helmikuussa 2000 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Tällä päätöksellä kumotaan yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 1999 alustavien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista 11 päivänä helmikuuta 1999 annettu valtiovarainministeriön päätös (164/1999).

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Vanhempi finanssisihteeri
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.