79/2000

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

kumonnut eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista 14 päivänä maaliskuuta 1997 annettuun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (231/1997) 18 §:n,

muuttanut liitteen VIII, sekä

lisännyt päätökseen uuden 1a §:n seuraavasti:

1 a §

Päätöstä ei sovelleta tuontiin Norjasta eikä tuontiin Liechtensteinista. Tällaiseen tuontiin sovelletaan seuraavia säädöksiä:

1) maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla (27/1995);

2) maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla (1578/1994); sekä

3) maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös elävien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla (10/1998).

Päätöstä ei sovelleta kalojen, äyriäisten tai nilviäisten taikka niiden sukusolujen tuontiin Islannista. Tällaiseen tuontiin sovelletaan 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua päätöstä.


Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä helmikuuta 2000.

ETA:n sekakomitean päätös N:o 69/98; EYVL N:o L 158, 24.6.1999, s. 1

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Kirsti Pelkola

Hyväksytyt raivotautirokotteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.