38/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Laki Eduskunnan kirjastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Eduskunnan kirjastosta 28 päivänä joulukuuta 1984 annetun lain (983/1984) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 341/1995, seuraavasti:

3 §

Eduskunnan kirjaston hallintoa hoitaa kirjaston hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Eduskunta valitsee hallitukseen viisi kansanedustajaa, heistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, sekä 2 momentissa tarkoitetuista tai muista henkilöistä kolme eduskunnan ulkopuolista henkilöä, joista yksi on valtionhallinnon, yksi oi- keustieteellisen tutkimuksen ja yksi valtiotieteellisen tutkimuksen asiantuntija. Samoin eduskunta valitsee hallituksen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

HE 98/1999
PeVM 10/1999
EV 143/1999

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.