23/2000

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2000

Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaalin ensimmäisen vaalin tuloksesta

Valtioneuvosto on 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 139 §:n nojalla antanut seuraavan kuulutuksen:

Helsingin vaalipiirilautakunta on 19 päivänä tammikuuta 2000 vahvistanut vaalilain (714/1998) 138 §:n 1 momentin nojalla 16 päivänä tammikuuta 2000 toimitetussa tasavallan presidentin vaalin ensimmäisessä vaalissa koko maassa kullekin ehdokkaalle annettujen äänten lopullisen määrän ja vaalissa annettujen äänten kokonaismäärän sekä ilmoittanut ne valtioneuvostolle seuraavasti:

Ehdokkaan numero Ehdokas Äänimäärä
2 Hautala, Heidi maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Euroopan parlamentin jäsen, Helsinki 100 740
3 Uosukainen, Riitta eduskunnan puhemies, filosofian lisensiaatti, Imatra 392 305
4 Rehn, Elisabeth diplomiekonomi, Kirkkonummi 241 877
5 Aho, Esko valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja, Helsinki 1 051 159
6 Kuisma, Risto oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja, Pornainen 16 943
7 Hakalehto, Ilkka filosofian tohtori, poliittisen historian dosentti, Helsinki 31 405
8 Halonen, Tarja ulkoasiainministeri, kansanedustaja, Helsinki 1 224 431
Annettujen äänten kokonaismäärä on 3 058 860

Valtioneuvosto on 20 päivänä tammikuuta 2000 todennut vaalilain 139 §:n nojalla, että kukaan presidenttiehdokas ei ole koko maassa saanut yli puolta annetuista äänistä eikä siten hallitusmuodon 23 b §:n 2 momentin nojalla ole tullut valituksi tasavallan presidentiksi. Tämän vuoksi hallitusmuodon 23 b §:n 3 momentin mukaan on ensimmäistä vaalia seuraavana kolmantena sunnuntaina toimitettava toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Ehdokkaat Aho ja Halonen ovat saaneet ensimmäisessä vaalissa suurimmat äänimäärät.

Ehdokkaina 6 päivänä helmikuuta 2000 toimitettavassa tasavallan presidentin toisessa vaalissa ovat valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja Esko Aho ja ulkoasiainministeri, kansanedustaja Tarja Halonen. Ehdokas Ahon ehdokasnumero on 5 ja ehdokas Halosen ehdokasnumero on 8.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2000

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Jarmo Törneblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.