1363/1999

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1999

Valtioneuvoston päätös vuoden 1999 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1059/1994) 3 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1343/1996:

1 §
Tukeen oikeutetut tuotteet ja tuen määrä

Vuodelta 1999 maksetaan valtion talousarvioon maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen varatusta määrärahasta eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavista siirtymäkauden tuista 10 päivänä joulukuuta 1998 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (941/1998) tarkoitettua avomaanpuutarhatuotteiden hehtaaritukea, kasvihuonetukea ja puutarhatuotteiden varastointitukea sekä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavasta pohjoisesta tuesta 10 päivänä joulukuuta 1998 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (943/1998) tarkoitettua pohjoista hehtaaritukea, kasvihuonetukea ja puutarhatuotteiden varastointitukea tämän päätöksen liitteestä ilmenevällä tavalla.

2 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Taina Vesanto

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.