1320/1999

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Sosiaali- ja terveysministeriö on työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1273/1999) 2 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Sen estämättä, mitä työttömyysturvalaissa (602/1984) ja ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä annetussa asetuksessa (1227/1996) säädetään, työtulo-osuuden määrästä vähennetään viisi prosenttia, jos työttömyyspäivärahan perusteena oleva työttömyysturvalain 23 §:ssä tarkoitettu palkka määritellään tammikuun 1 päivän 2000 jälkeen.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylitarkastaja
Lauri Pelkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.