1298/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1999

Opetusministeriön päätös näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Näkövammaisten kirjastosta annetun lain (638/1996) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksuttomia lainauspalveluja ovat:

1) kirjaston omista kokoelmista annetut lainat yksityishenkilöille, kirjastoille ja muille laitoksille;

2) lainaus ulkomailta ja ulkomaille;

3) Clarke & Smith -nauhurien lainaus;

4) kirjaston perusluetteloiden jakelu asiakkaille; sekä

5) opastus- ja neuvontapalvelut sekä tiedonhaut kirjastossa käytettävissä olevista tietokannoista.

Lainojen toimittaminen asiakkaalle on maksutonta.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Jollei 1 §:stä muuta johdu, suoritteita, jotka kirjasto hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaan, ovat oppimateriaalipalvelut.

Näkövammaisten kirjasto perii kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) perusopetukseen kuuluvat oppikirjat: äänikirja 260 markkaa, pistekirja 260 markkaa, elektroninen kirja 100 markkaa ja kohokuvasto 260 markkaa;

2) lukio-opetukseen kuuluvat oppikirjat: äänikirja 100 markkaa, pistekirja 100 markkaa, elektroninen kirja 100 markkaa ja kohokuvasto 260 markkaa;

3) muiden kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen oppilaitosten ja korkeakoulujen oppija tenttikirjat: äänikirja 260 markkaa, pistekirja 260 markkaa ja elektroninen kirja 100 markkaa, jos erityisopetuksessa opiskelija saa oppikirjat maksutta;

4) ylioppilaskokeiden, pääsykokeiden ja muiden koetekstien pisteitys ja tulostus 20 markkaa pistekirjoitussivulta; sekä

5) muun oppimateriaalin pisteitys ja tulostus: oppitunnilla jaettava monistemateriaali 20 markkaa pistekirjoitussivulta, irrallinen kohokuvasivu 10―20 markkaa ja kohokuvasto 260 markkaa.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) äänikirjojen, pistekirjojen, elektronisten kirjojen ja muun erityisaineiston myynti, jolloin myytävän kirjan hintaan ei sisällytetä alkuperäiskappaleen valmistuskuluja, jos kirja on tuotettu kirjaston lainauskokoelmaan tai oppimateriaaliksi 2 §:n mukaisesti, vaan siitä peritään kirjakopion omakustannusarvon suuruinen maksu, kuitenkin vähintään vastaavan mustapainoskirjan arvon suuruinen maksu;

2) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet;

3) äänitys- ja pisteityspalveluiden myynti;

4) koulutus- ja konsulttipalvelut;

5) tilojen ja laitteiden vuokraus; sekä

6) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1999

Opetusministeri
Maija Rask

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.