1248/1999

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1999

Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2000

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 73 §:n ja 75 §:n 2 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 7, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 14 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Matkaa, jonka palkansaaja muutoin kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tekee työtehtäviensä hoitamiseksi toissijaiseen työpaikkaansa, pidetään vain 7, 8 ja 9 §:n mukaiseen matkustamiskustannusten korvaukseen ja 16 §:n mukaiseen majoittumiskorvaukseen oikeuttavana matkana. Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan sellaista työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.

Edellä 1 momentissa mainittuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana ei pidetä toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välistä matkaa.

5 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

6 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

7 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

8 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

9 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

kulkuneuvo korvauksen enimmäismäärä
auto ― 211 penniä kilometriltä, jota korotetaan
― 20 penniä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
― 43 penniä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
― 96 penniä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
― 6 penniä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
― 6 penniä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
― 22 penniä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene 217 penniä kilometriltä
moottorikelkka 250 penniä kilometriltä
moottoripyörä 140 penniä kilometriltä
moottoripolkupyörä 81 penniä kilometriltä
muu kulkuneuvo 43 penniä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 6 penniä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 53 penniä kilometriltä.

10 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

11 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

12 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

työmatkan kestoaika päivärahan enimmäismäärä
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 71,―
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 157,―
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
― vähintään 2 tunnilla 71,―
― yli 6 tunnilla 157,―

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

13 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Maa tai alue Päivärahan enimmäismäärä
Afganistan 250,―
Alankomaat 345,―
Alankomaiden Antillit 290,―
Albania 220,―
Algeria 250,―
Andorra 270,―
Angola 450,―
Antiqua ja Barbuda 330,―
Arabiemiirikunnat 380,―
Argentiina 450,―
Armenia 245,―
Aruba 230,―
Australia 340,―
Azerbaidzan 300,―
Azorit 210,―
Bahama 280,―
Bahrain 300,―
Bangladesh 230,―
Barbados 330,―
Belgia 345,―
Belize 200,―
Benin 240,―
Bermuda 280,―
Bhutan 130,―
Bolivia 160,―
Bosnia-Hertsegovina 250,―
Botswana 190,―
Brasilia 320,―
Sao Paulo 370,―
Brunei 240,―
Bulgaria 200,―
Burkina Faso 200,―
Burundi 240,―
Chile 260,―
Costa Rica 240,―
Djibouti 210,―
Dominica 300,―
Dominikaaninen tasavalta 310,―
Ecuador 200,―
Egypti 270,―
El Salvador 220,―
Eritrea 150,―
Espanja 330,―
Etelä-Afrikka 210,―
Etiopia 180,―
Fidzi 220,―
Filippiinit 290,―
Färsaaret 300,―
Gabon 290,―
Gambia 200,―
Georgia 320,―
Ghana 210,―
Grenada 290,―
Grönlanti 300,―
Guadeloupe 280,―
Guatemala 190,―
Guinea 260,―
Guinea-Bissau 170,―
Guyana 180,―
Haiti 230,―
Honduras 180,―
Indonesia 280,―
Intia 190,―
Irak 260,―
Iran 260,―
Irlanti 320,―
Islanti 360,―
Iso-Britannia 360,―
Lontoo 370,―
Israel 380,―
Italia 345,―
Itä-Timor 280,―
Itävalta 345,―
Jamaika 260,―
Japani 580,―
Jemen 270,―
Jordania 250,―
Jugoslavia 300,―
Kambodzha 200,―
Kamerun 200,―
Kanada 310,―
Kanarian saaret 280,―
Kap Verde 180,―
Kazakstan 320,―
Kenia 240,―
Keski-Afrikan tasavalta 240,―
Kiina 350,―
Hongkong 410,―
Kirgisia 280,―
Kolumbia 240,―
Komorit 220,―
Kongo 270,―
Kongon demokraattinen tasavalta
(ent. Zaire) 300,―
Korean kansantasavalta
(Pohj.-Korea) 220,―
Korean tasavalta (Etelä-Korea) 370,―
Kosovo 300,―
Kreikka 310,―
Kroatia 330,―
Kuuba 250,―
Kuwait 360,―
Kypros 230,―
Laos 160,―
Latvia 270,―
Lesotho 160,―
Libanon 310,―
Liberia 230,―
Libya 330,―
Liechtenstein 345,―
Liettua 230,―
Luxemburg 345,―
Macao 320,―
Madagaskar 150,―
Madeira 230,―
Makedonia 210,―
Malawi 170,―
Malediivit 200,―
Malesia 220,―
Mali 170,―
Malta 290,―
Marokko 280,―
Marshallinsaaret 180,―
Martinique 285,―
Mauritania 170,―
Mauritius 190,―
Meksiko 260,―
Mikronesia 220,―
Moldova 190,―
Monaco 345,―
Mongolia 230,―
Mosambik 250,―
Myanmar (Burma) 260,―
Namibia 190,―
Neitsytsaaret (USA) 195,―
Nepal 200,―
Nicaragua 260,―
Niger 170,―
Nigeria 250,―
Norja 345,―
Norsunluurannikko 310,―
Oman 330,―
Pakistan 150,―
Palestiina 290,―
Panama 260,―
Papua-Uusi Guinea 200,―
Paraquay 220,―
Peru 270,―
Portugali 320,―
Puerto Rico 280,―
Puola 270,―
Qatar 300,―
Ranska 345,―
Romania 240,―
Ruanda 240,―
Ruotsi 345,―
Saint Kitts ja Nevis 310,―
Saint Lucia 290,―
Saint Vincent ja Grenadiinit 280,―
Saksa 330,―
Salomonsaaret 150,―
Sambia 210,―
Samoa 195,―
San Marino 270,―
Sao Tome ja Principe 245,―
Saudi-Arabia 360,―
Senegal 220,―
Seychellit 330,―
Sierra Leone 170,―
Singapore 340,―
Slovakia 200,―
Slovenia 250,―
Somalia 180,―
Sri Lanka 180,―
Sudan 210,―
Surinam 180,―
Swazimaa 170,―
Sveitsi 350,―
Syyria 260,―
Tadzikistan 230,―
Taiwan 310,―
Tansania 250,―
Tanska 345,―
Thaimaa 250,―
Togo 200,―
Tonga 230,―
Trinidad ja Tobago 230,―
Tshekki 250,―
Tunisia 240,―
Turkki 250,―
Istanbul 310,―
Turkmenia 280,―
Uganda 170,―
Ukraina 300,―
Unkari 270,―
Uruguay 260,―
Uusi-Seelanti 330,―
Uzbekistan 300,―
Valkovenäjä 320,―
Vanuatu 170,―
Venezuela 300,―
Venäjä 270,―
Moskova 380,―
Pietari 340,―
Vietnam 225,―
Viro 230,―
Yhdysvallat 350,―
New York, Los Angeles,
San Francisco 370,―
Zimbabwe 180,―
Maa, jota ei ole erikseen mainittu 220,―

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja markkamäärien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 94 markkaa.

14 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 39,25 markkaa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 78,50 markkaa.

15 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

16 §

Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.

17 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 ― 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 35 markkaa.

18 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000. Tätä päätöstä sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2000.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1999

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Anneli Nuoritalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.