1245/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään valtion eritysrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun lain (445/1998) 2 §:ään väliaikaisesti uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §
Toiminnan kohdistaminen

Mitä 1 momentissa säädetään yhtiön toiminnan kohdistamisessa noudatettavista toimialarajoituksista, ei varsinaista maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta koske Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal―SSP Oy:ltä ostettavia lainasaatavia ja kaupan yhteydessä erityisrahoitusyhtiön vastattavakseen ottamia Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal―SSP Oy:n takausvastuita.


Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 1999.

Laki on voimassa vuoden 2004 loppuun siten, että sitä sovelletaan lain voimassaoloaikana tehtyihin Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal―SSP Oy:ltä siirtynyttä laina- ja takauskantaa koskeviin rahoituspäätöksiin.

HE 160/1999
TaVM 16/1999
EV 121/1999

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.