1243/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 32 §:n 3 momentti, 32 e §:n 2 momentti sekä 59, 72, 73, 78, 84, 85, 106 ja 107 §,

sellaisina kuin niistä ovat 32 §:n 3 momentti asetuksessa 143/1996, 32 e §:n 2 momentti ja 72 § asetuksessa 902/1997, 59 ja 73 § asetuksessa 849/1995 sekä 106 ja 107 § asetuksessa 290/1998, seuraavasti:

32 §
Valmistenumero

3. Moottoripyörässä, mopossa ja L5-luokan ajoneuvossa tulee valmistenumeron vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä annetun EY:n neuvoston direktiivin 93/34/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 1999/25/EY.


32 e §
Takarekisterikilven kiinnityspaikka

2. Moottoripyörän, mopon ja L5-luokan ajoneuvon takarekisterikilven kiinnityspaikan tulee vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen takarekisterikilven kiinnityspaikasta annetun neuvoston direktiivin 93/94/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 1999/26/EY.

59 §
Saranat ja lukot sekä astinlaudat

M1- ja N-luokan auton sivuovien saranoiden ja lukkojen sekä astinlautojen tulee olla EY-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ovia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin 70/387/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se kullekin ajoneuvoluokalle on voimassa muutettuna komission direktiivillä 98/90/EY, tai hyväksytyt Esäännön n:o 11 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

72 §
Lähi- ja kaukovalaisimet

Lähivalaisimien tulee olla oikeanpuoleista liikennettä varten tarkoitetut. Lähi- ja kaukovalaisimien tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen kauko- tai lähivalaisimina toimivia ajovalaisimia sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisinyksiköissä käytettäviä valonlähteitä (hehkulamput ja muut)koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/761/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/517/ETY ja 1999/17/EY, tai hyväksytyt vaihtoehtoisesti E-säännön n:o 1, 5, 8, 20, 31 tai 98 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä. Lähi- ja kaukovalaisimessa käytettävän lampun tulee olla tähän valaisimeen tarkoitettu ja e-hyväksytty sanotun direktiivin mukaisesti tai hyväksytty vaihtoehtoisesti E-säännön n:o 2, 8, 20, 37 tai 99 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä. Yhtäaikaisesti kytkettävissä olevien kaukovalaisimien yhteinen valoteho ei saa ylittää 225 000 kandelaa, jolloin yhtäaikaisesti kytkettäviin kaukovalaisimiin merkittyjen vertailulukujen summa ei ylitä arvoa 75.

73 §
Suuntavalaisimet

Suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin 76/759/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/277/ETY ja 1999/15/EY, tai hyväksytyt E-säännön n:o 6 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

78 §
Takasumuvalaisin

Takasumuvalaisimen tulee olla e-hyväksytty moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin 77/538/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/518/ETYja 1999/14/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 38 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

84 §
Etusumuvalaisimet

Etusumuvalaisimen tulee olla e-hyväksytty moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin 76/762/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1999/18/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 19 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

85 §
Pysäköintivalaisimet

Pysäköintivalaisimen tulee olla e-hyväksytty moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin 77/540/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1999/16/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 77 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

106 §
Matkustajan kädensijat

Kaksipyöräisen moottoripyörän (L3-luokka) matkustajan kädensijojen tulee olla EYhyväksytyt kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen matkustajan kädensijoista annetun neuvoston direktiivin 93/32/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1999/24/EY. Kädensijoja ei kuitenkaan edellytetä ajoneuvossa, jota ei ole tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen.

107 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi

Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee olla kiinteästi asennettu ohjauslukko tai muu laite ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi. Lukkolaitteen tulee olla EY-hyväksytty kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävästä suojalaitteesta annetun neuvoston direktiivin 93/33/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1999/23/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 62 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1999.

Asetuksen 72, 73, 78, 84 ja 85 §:ää sovelletaan kuitenkin ajoneuvoon ja liikennetarvikkeeseen, joka tyyppikatsastetaan uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksytään 1 päivänä huhtikuuta 2000 tai sen jälkeen.

Asetuksen 32 §:n 3 momenttia ja 32 e §:n 2 momenttia sekä 106 ja 107 §:ää sovelletaan ajoneuvoon ja liikennetarvikkeeseen, joka tyyppikatsastetaan uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksytään 1 päivänä heinäkuuta 2000 tai sen jälkeen.

Asetuksen 59 §:ää sovelletaan ajoneuvoon ja liikennetarvikkeeseen, joka tyyppikatsastetaan uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksytään 1 päivänä lokakuuta 2000 tai sen jälkeen.

Komission direktiivi98/90/EY; EYVL N:o L 337, 12.12.1998, s. 29, komission direktiivi 1999/14/EY; EYVL N:o L 97, 12.4.1999, s. 1, komission direktiivi 1999/15/EY; EYVL N:o L 97, 12.4.1999, s. 14, komission direktiivi 1999/16/EY; EYVL N:o L 97, 12.4.1999, s. 33, komission direktiivi 1999/17/EY; EYVL N:o L 97, 12.4.1999, s. 45, komission direktiivi 1999/18/EY; EYVL N:o L 97, 12.4.1999, s. 82, komission direktiivi 1999/23/EY; EYVL N:o L 104, 21.4.1999, s. 13, komission direktiivi 1999/24/EY; EYVL N:o L 104, 21.4.1999, s. 16, komission direktiivi 1999/25/EY; EYVL N:o L 104, 21.4.1999, s. 19, komission direktiivi 1999/26/EY; EYVL N:o L 118, 6.5.1999, s. 32

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.