1238/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä: kumotaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun metsästysasetuksen (666/1993) 35 §, sekä

muutetaan 25 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 869/1998, seuraavasti:

25 §
Erityisiä rauhoitusaikoja

Rauhoittamattomat linnut ovat rauhoitettuja 10.4.―31.7. Harmaalokkikoloniat ovat aina rauhoitettuja. Jos vahingon estämiseksi on tarpeen eikä ole muuta tyydyttävää ratkaisua, riistanhoitopiiri voi antaa luvan tässä momentissa säädetystä rauhoituksesta poikkeamiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.