1234/1999

Annettu Turussa 8 päivänä toukokuuta 1999

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 2 luvun 6 §:n 4 momentti, sekä

muutetaan 2 luvun 6 §:n 3 momentti ja 23 luvun 1 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä on 23 luvun 1 §:n 2 momentti kirkolliskokouksen päätöksessä 864/1995, seuraavasti:

2 luku

Kirkon pyhät toimitukset

A. Jumalanpalvelus
6 §

Kirkkoherra voi yksittäistapauksessa kutsua evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoidun, kristillisestä vakaumuksesta tunnetun jäsenen saarnaamaan jumalanpalveluksessa.

23 luku

Täydentäviä määräyksiä

1 §

Valittamalla ei saa hakea muutosta tuomiokapitulin kirkkojärjestyksen 2 luvun 3 §:ssä ja 9 §:n 2 momentissa, 6 luvun 12 §:ssä, 16 §:n 1 momentissa, 20 §:ssä, 25 §:ssä, 29 §:n 1 momentissa, 35 §:n 1 momentissa, 38 ja 57 §:ssä, 9 luvun 7 §:ssä sekä kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 21 §:ssä, 30 §:n 3 momentissa, 62 §:ssä ja 63 §:n 3 momentissa sekä 3 luvun 8 §:n 2 momentissa ja 9 §:n 4 momentissa mainituissa asioissa tekemiin päätöksiin.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Turussa 8 päivänä toukokuuta 1999

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.