1227/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1999

Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt 6 päivänä marraskuuta 1970 annettujen valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 19 §:n 3 momentin ja kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/1970) 20 §:n 4 momentin sekä 20 päivänä joulukuuta 1974 annetun evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 13 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laeissa 491 ja 492/1986 sekä 1001/1987:

1 §

Valtion virkaehtosopimuslain 19 §:n 3 momentissa, kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 §:n 4 momentissa ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 13 §:n 4 momentissa säädetyt, valtioneuvoston 19 päivänä joulukuuta 1996 tekemällä päätöksellä (1183/1996) tarkistetut hyvityssakkojen enimmäismäärät tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 77 000 ja 310 markaksi.

Siitä lukien, kun eurosta tulee yksinomainen maksuväline, 1 momentissa mainittujen markkamäärien asemesta noudatetaan hyvityssakkojen enimmäismäärinä vastaavasti 13 000 ja 52 euroa.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1999

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos
Tuija Wilska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.