1201/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä joulukuuta 1973 annetun rikosvahinkolain (935/1973) 27 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 62/1999:

1 §

Rikosvahinkolain (935/1973) 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 5 a §:ssä mainitut rahamäärät tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti 680 markaksi.

Lain 7 ja 10 §:ssä mainitut rahamäärät tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti siten, että 7 §:ssä tarkoitettu enimmäiskorvaus on 285 000 markkaa ja 10 §:ssä tarkoitettu enimmäiskorvaus on 143 000 markkaa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Asetuksen 1 §:n 2 momenttia ei kuitenkaan sovelleta korvausasiaan, joka perustuu ennen asetuksen voimaantuloa tehtyyn rikokseen.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.