1163/1999

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1293/1994) 20 §:n 2 momentti ja

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Viimeistään vuonna 1999 toteutetun luopumisen perusteella voidaan tarvittaessa vuonna 2000 myöntää luopumistukea yksinomaan kansallisista varoista.

20 §

Jos luopuminen on tapahtunut viimeistään vuonna 1999, luopumistukea on haettava 15 päivään tammikuuta 2000 mennessä. Luopumistuen hakemisesta muutoin säädetään tarkemmin asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin.

Tämän lain 1 §:n 3 momentin estämättä voidaan luopumistuki myöntää vuoden 1999 jälkeen maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaisesti yhteisön varhaiseläkejärjestelmän perusteella, jos tuen myöntäminen perustuu ennen vuotta 2000 annetusta eläkelaitoksen päätöksestä tehdystä valituksesta annettuun päätökseen.

HE 123/1999
MmVM 8/1999
EV 84/1999

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.