1104/1999

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1999

Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

kumonnut koneiden turvallisuudesta 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (1314/1994) 1 §:n ja

muuttanut 4 §:n 2 momentin 2 kohdan ja liitteen 1 4.1.2.5 kohdan f alakohdan sekä 4.2.1.4 kohdan seuraavasti:

4 §

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta:


2) lääkinnällisiin laitteisiin, joita tarkoitetaan in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/79/EY;Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000. Päätöksen 4 §:n 2 momentin 2 kohta tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/37/EY; EYVL N:o L 207, 23.7.1998, s. 1
Parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY; EYVL N:o L 331, 7.12.1998, s. 1

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1999

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Neuvotteleva virkamies
Pertti Siiki

Liite 1

4.1.2.5 Irtaimet nostoapuvälineet

Lisäksi:


f) valmistajan tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan on tehtävä tai teetettävä jokaiselle a ― d kohdassa tarkoitetulle komponenttityypille asianmukaiset testit todentaakseen, että riittävä käyttökerroin on saavutettu.

4.2.1.4 Kuormituksen valvonta

Koneet, joiden suurin sallittu hyötykuorma on vähintään 1000 kg tai joiden kaatumismomentti on vähintään 40 000 Nm, on varustettava laitteilla, jotka varoittavat kuljettajaa ja estävät kuorman vaaralliset liikkeet

― kun nostolaitetta ylikuormitetaan

― joko ylitetyn enimmäiskuorman vuoksi tai

― ylitetyn kuorman aiheuttaman momen tin vuoksi,

― kun kaatumisvaaraan johtavat nostetusta kuormasta aiheutuvat momentit ylittyvät.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.