1095/1999

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Asetus Suomen ympäristökeskuksesta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan Suomen ympäristökeskuksesta 24 päivänä tammikuuta 1995 annetun asetuksen (56/1995) 1 §:n 2 momentti ja 2 § seuraavasti:

1 §
Johtokunta

Johtokuntaan kuuluu Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja sekä enintään yksitoista muuta laitoksen toimialaa ja sen asiakkaiden tarpeita tuntevaa jäsentä. Yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen on määrättävä Suomen ympäristökeskuksen henkilöstön keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Valtioneuvosto määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.


2 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1) käsitellä Suomen ympäristökeskuksen yleisiä toimintalinjoja ja voimavarojen suuntaamista asetetut tulostavoitteet huomioon ottaen;

2) käsitellä tutkimus-ja kehittämisohjelmat;

3) päättää toiminta-ja taloussuunnitelmasta ja talousarvioehdotuksesta;

4) päättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä:

5) seurata ja edistää Suomen ympäristökeskukselle asetettujen tulostavoitteiden toteutumista; sekä

6) käsitellä muita Suomen ympäristökeskuksen toiminnan kannalta merkittäviä asioita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.