1072/1999

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (806/1998) 2 §:n 2 momentti ja 3 §:n 6 momentti seuraavasti:

2 §
Kunnan asukastiheyden mukaan laskettava markkamäärä

Edellä 1 momentissa tarkoitettua markkamäärää laskettaessa otetaan huomioon myös kuntayhtymät ja niille 1 §:n 2 momentin mukaan lasketut asukastiheydet.

3 §
Perusopetuksen tunnusluvun mukaan laskettava markkamäärä

Tämän pykälän mukaan laskettua markka- määrää korotetaan niissä kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa asukastiheys on alle 5, asukastiheydestä riippuvalla kertoimella, joka kuvaa oppilasta kohden laskettavan markkamäärän ja oppilasta kohden laskettujen kustannusten välistä keskimääräistä eroa näissä kunnissa ja kuntayhtymissä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2000.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Suvi Lindén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.