1070/1999

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta

Sosiaali- ja terveysministeriö on eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (660/1966) 4 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Elinkustannusindeksin (elokuu 1938-heinäkuu 1939=100) lokakuun 1999 indeksiluku on noussut 5,2 prosenttia viimeksi tapahtunutta elatusapujen korottamista vastanneesta indeksiluvusta, minkä vuoksi elatusapuja ja elatustukia korotetaan eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 2 ja 3 §:n mukaan niin kuin tässä päätöksessä säädetään.

2 §

Korotuksen määrä on 5 prosenttia.

3 §

Korotus koskee päätöksellä tai sopimuksella vahvistettua elatusapua, jota:

1) joku on avioliittolain (234/1929), avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain (173/1922) tai lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) mukaisesti velvoitettu tai sitoutunut suorittamaan määräajoin;

2) työntekijä tekemättä sitä vastaan työtä saa huoltoapulain (116/1956) 5 §:n nojalla;

3) joku vahingonkorvauslain (412/1974)tai rikoslain (39/1889) 9 luvun nojalla, sellaisena kuin se oli vahingonkorvauslain tullessa voimaan, on velvoitettu suorittamaan vahingonkorvauksena määräajoin; taikka

4) rikosvahinkolain (935/1973) nojalla suoritetaan toistuvasti maksettavina korvauksina tulojen tai elatuksen vähentymisestä taikka elatusvelvollisen menetyksestä.

4 §

Elatusturvalain (671/1998) nojalla suoritettavan elatustuen määrä on yhdelle lapselle 669 markkaa kuukaudessa elatusvelvollisen osalta.

5 §

Tämä päätös ei koske sellaista elatusapua, jonka määrä on päätöksellä tai sopimuksella viimeksi vahvistettu 1 päivänä tammikuuta 1995 tai sen jälkeen, vaan se korotetaan vasta seuraavana elatusapujen korottamisajankohtana.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1999

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Hallitussihteeri
Anne Palonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.