1065/1999

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Asetus rekisterihallintoasetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn alue- ja kuntaministerin esittelystä

muutetaan 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun rekisterihallintoasetuksen (248/1996) 3 § ja 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §
Väestörekisterikeskuksen tehtävät

Väestörekisterikeskuksen tehtävänä on kehittää väestökirjanpidon menetelmiä, ohjata väestökirjanpidon paikallisviranomaisia sekä suorittaa muut sille säädetyt väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät. Väestörekisterikeskuksella on lisäksi muita rekisterinpitotehtäviä samoin kuin vaaleihin ja kansanäänestyksiin sekä valtionhallinnon sähköiseen henkilökorttiin ja varmennettuun sähköiseen asiointiin liittyviä tehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään.

4 §
Maistraatin tehtävät

Maistraatti toimii kaupparekisterin ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisena ja holhousviranomaisena sekä hoitaa yleishallinto- ja palvelutehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.