1047/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

lisätään kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta 18 päivänä huhtikuuta 1997 annetun asetuksen (348/1997) 5 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1, 2 ja 3 momentti siirtyvät 2―4 momentiksi seuraavasti:

5 §

Yleissopimuksen kemikaaliliitteen 1 ja 2 luettelon kemikaaleja ja lähtöaineita ei saa viedä tai toimittaa muihin kuin sopimusval-tioihin eikä 2 luettelon kemikaaleja ja lähtöaineita tuoda muista kuin sopimusvaltioista.Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2000.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.