1039/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn peruspalveluministerin esittelystä

muutetaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun asetuksen (1121/1992) 1, 2, 4, 5, 8, 14―16 ja 18 §, 21 §:n 2 momentti ja 22 §,

sellaisena kuin niistä on 14 § asetuksessa 806/1997, seuraavasti:

1 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päällikkönä on ylijohtaja. Lisäksi oikeusturvakeskuksessa on apulaisjohtajia sekä muuta toiminnan edellyttämää virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

2 §

Ylijohtaja johtaa terveydenhuollon oikeusturvakeskusta ja vastaa siitä, että terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti.

Apulaisjohtajan tulee avustaa ylijohtajaa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen johtamisessa työjärjestyksessä määrättävällä tavalla.

4 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee lautakunta, ylijohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu. Asiat ratkaistaan esittelystä.

5 §

Ylijohtaja ratkaisee ne asiat, joita ei ole säädetty lautakunnan päätettäviksi taikka anneta työjärjestyksessä muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen myös sellaisen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen ratkaistava.

8 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lautakunnassa esittelee asian ylijohtajan määräämä virkamies. Lautakunnassa sihteerinä toimii ylijohtajan määräämä henkilö.

14 §

Ylijohtajalla on kelpoisuusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Apulaisjohtajalla on kelpoisuusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

15 §

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Ylijohtaja nimittää tai ottaa muun henkilöstön.

16 §

Ylijohtajalle myöntää virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriö. Apulaisjohtajalle virkavapauden myöntää ylijohtaja. Virkavapauden myöntämisestä muille virkamiehille määrätään työjärjestyksessä.

18 §

Ylijohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii ylijohtajan määräämä apulaisjohtaja.

Apulaisjohtajan sijaisena toimii ylijohtajan määräämä virkamies, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

21 §

Työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja.

22 §

Ylijohtajaa ja apulaisjohtajaa sekä lauta-kunnan jäsentä ja esittelijää syytetään virka-virheestä Helsingin hovioikeudessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.