1037/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Asetus metsäveroasetuksen 15 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 20 päivänä syyskuuta 1991 annetun metsäveroasetuksen (1208/1991) 15 §,

sellaisena kuin se on asetuksessa 816/1998, seuraavasti:

15 §

Verokuutiometrin raha-arvon laskennassa käytettävät suhteelliset vähennykset ovat metsäkeskuksista 7 päivänä elokuuta 1997 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (746/1997) mainittujen metsäkeskusten toimialueisiin kuuluvissa kunnissa sekä Ahvenanmaan maakunnassa seuraavat:

Metsäkeskuksen toimialue %
Rannikko 7
Lounais-Suomi 6
Häme-Uusimaa 5
Kymi 5
Pirkanmaa 6
Etelä-Savo 5
Etelä-Pohjanmaa 9
Keski-Suomi 6
Pohjois-Savo 6
Pohjois-Karjala 8
Kainuu 9
Pohjois-Pohjanmaa 11
Lappi 12
Ahvenanmaa 9

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 1999.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.