1023/1999

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1999

Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ulkomaille maksettavasta rintamalisästä 25 päivänä marraskuuta 1988 annetun lain (988/1988) 1 §:ään,

sellaisena kuin se on osaksi laissa 984/1996, uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §

Oikeus tämän lain mukaiseen rintamalisään on myös henkilöllä, jolla on eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun miinanraivaustehtävään osallistumisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

HE 62/1999
StVM 14/1999
EV 50/1999

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.