964/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1999

Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (701/1993) 7 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 901/1998, ja

lisätään lain 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1651/1995, 889/1996 ja 153/1999 sekä mainitussa laissa 901/1998, uusi 4 a kohta seuraavasti:

7 §
Maksuvelvollisuudesta vapaat

Tämän lain mukaisten maksujen suorittamisesta ovat vapaat:


4) sosiaaliasioita hoitavat kunnalliset viranomaiset asioissa, jotka koskevat sosiaali tai holhoustointa tai lähestymiskieltoa;

4 a) holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 84 §:n 2 ja 3 momentissa mainitut viranomaiset asioissa, jotka koskevat holhoustointa;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 45/1999
LaVM 3/1999
EV 29/1999

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.