955/1999

Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1999

Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta lentokiellon käyttöönottamisesta Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasavallan alueiden välillä Montenegron tasavaltaa ja Kosovon maakuntaa lukuun ottamatta sekä asetuksen (EY) N:o 1064/1999 kumoamisesta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n 2 momentin nojalla, että rangaistus seuraavan Jugoslavian liittotasavaltaa koskevan asetuksen rikkomisesta säädetään rikoslain 46 luvun 1―3 §:ssä: neuvoston asetus (EY) N:o 2151/1999, lentokiellon käyttöönottamisesta Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasavallan alueiden välillä Montenegron tasavaltaa ja Kosovon maakuntaa lukuun ottamatta sekä asetuksen (EY) N:o 1064/1999 kumoamisesta, EYVL N:o L 264, 12.10.1999, s. 3. Menettämisseuraamuksista säädetään saman luvun 8― 13 §:ssä.

Neuvoston asetus on tullut voimaan sinä päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1064/1999 kumoamisesta johtuen asetuksen (EY) N:o 1064/1999 rikkomisesta säädetyt rangaistusseuraamukset siten kuin niistä on ilmoitettu ulkoasiainministeriön 2 päivänä kesäkuuta 1999 antamalla ilmoituksella 713/1999 lakkaavat.

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1999

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Lähetystöneuvos
Raili Lahnalampi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.