946/1999

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1999

Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Jugoslavian liittotasavallan tiettyjä osia koskevasta öljyn ja tiettyjen öljytuotteiden myynti- ja toimituskiellosta ja asetuksen (EY) N:o 900/1999 kumoamisesta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n 2 momentin nojalla, että rangaistus seuraavan Jugoslavian liittotasavaltaa koskevan asetuksen rikkomisesta säädetään rikoslain 46 luvun 1―3 §:ssä: neuvoston asetus (EY) N:o 2111/1999, Jugoslavian liittotasavallan tiettyjä osia koskevasta öljyn ja öljytuotteiden myynti- ja toimituskiellosta ja asetuksen (EY) N:o 900/1999 kumoamisesta; EYVL N:o L 258, 5.10.1999, s. 12. Menettämisseuraamuksista säädetään saman luvun 8―13 §:ssä.

Neuvoston asetus on tullut voimaan sinä päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Asetuksen 900/1999 kumoamisesta johtuen asetuksen (EY) N:o 900/1999 rikkomisesta säädetyt rangaistusseuraamukset siten kuin niistä on ilmoitettu ulkoasiainministeriön 10 päivänä toukokuuta 1999 antamalla ilmoituksella 591/1999 lakkaavat.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1999

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Lähetystöneuvos
Raili Lahnalampi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.