893/1999

Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 1999

Ympäristöministeriön päätös eräiden kasvilajien rauhoitusta koskevista poikkeuksista

Ympäristöministeriö on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 48 §:n 2 momentin ja 14 päivänä helmikuuta 1997 annetun luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) 20 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Poiketen siitä, mitä luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) 20 §:n 1 momentissa eräiden kasvilajien rauhoituksesta säädetään, ympäristöministeriö on päättänyt, että rauhoitetuista kasvilajeista imikkä (Pulmonaria obscura), kevätesikko (Primula veris), kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), näsiä (Daphne mezereum), sinivuokko (Hepatica nobilis), tyrni (Hippophaë rhamnoides) sekä puumainen ja pylväsmäinen kataja (Juniperus communis) ovat rauhoitettuja vain jäljempänä tässä päätöksessä määrätyllä tavalla.

2 §

Imikän, kevätesikon, kevätlinnunherneen, näsiän ja sinivuokon kerääminen kaupan pitämistä varten sekä niiden kaupaksi tarjoaminen ja myyminen on kielletty.

Tyrnin marjojen kerääminen puristimia käyttämällä on kunakin vuonna kielletty Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Suomen ympäristökeskusten alueella ennen 15. päi vää syyskuuta sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueella ennen 1. päivää lokakuuta. Kiellettyjä ovat tyrnin marjojen kerääminen oksia katkaisemalla tai musertamalla, oksien kerääminen kaupan pitämistä varten sekä oksien kaupaksi tarjoaminen ja myyminen.

Puumaisen ja pylväsmäisen katajan ottaminen koristepuuna tai -oksana kaupan pitämistä varten samoin kuin niiden koristepuuna tai -oksana kaupaksi tarjoaminen on kielletty. Mainittujen katajien ottaminen puuaineksen jalostamiseksi sekä tähän tarkoitukseen kaupaksi tarjoaminen ja myyminen on kuitenkin sallittu.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1999.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden kasvilajien rauhoitusta koskevista poikkeuksista 14 päivänä huhtikuuta 1997 tehty ympäristöministeriön päätös (312/1997).

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 1999

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Luonnonsuojelujohtaja
Ilkka Heikkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.