892/1999

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999

Ympäristöministeriön päätös Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla muuttanut Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 23 päivänä helmikuuta 1995 annetun ympäristöministeriön päätöksen (241/1995) 2 §:n 1 momentin 6 kohtaa, sellaisena kuin se on muutettuna ympäristöministeriön päätöksessä 35/1996, seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat:


6) teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain (1412/1994) mukainen toimipaikan rekisteröinti:

― rekisteriin liittymismaksu 10 000 markkaa, kuitenkin niin, että kun toimipaikassa on vähemmän kuin 50 työntekijää, maksu on 6 000 markkaa;

― koerekisteriin liittymismaksu 5 000 markkaa;

― vuotuinen rekisteri- ja koerekisterimaksu 1 000 markkaa;Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1999.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Hallitussihteeri
Jukka Nurmio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.