832/1999

Annettu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1999

Asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn alue- ja kuntaministerin esittelystä

muutetaan 6 päivänä marraskuuta 1987 annetun avioliittoasetuksen (820/1987) 1 § 1 momentti, 2 §:n 1 momentti ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 134/1997, seuraavasti:

1 §

Avioliiton esteet tutkitaan käyttämällä väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja kihlakumppaneista.


2 §

Jos kihlakumppania koskevia avioliiton esteiden tutkinnassa tarvittavia tietoja ei ole saatavissa väestötietojärjestelmästä, kihlakumppanin on annettava avioliiton esteiden tutkijalle vieraan valtion asianomaisen viranomaisen todistus aiotun avioliiton esteiden tutkintaa varten.


3 §

Jos aiotun avioliiton esteiden tutkintaa varten tarvittavia tietoja ei ole saatavissa väestötietojärjestelmästä eikä 2 §:ssä tarkoitettua todistusta kihlakumppanista ole saatavissa Suomesta eikä ulkomailta, oikeusministeriö voi hakemuksesta antaa todistuksen avioliiton esteiden tutkintaa varten. Tässä todistuksessa olevat tiedot korvaavat 1 §:ssä tarkoitetut tiedot ja todistus korvaa 2 §:ssä tarkoitetun todistuksen. Oikeusministeriö ei saa antaa todistusta ilman toisen kihlakumppanin suostumusta. Oikeusministeriön antama todistus on voimassa kolme kuukautta.

Hakijan on selvitettävä, minkä vuoksi häntä koskevia tietoja ei ole saatavissa väestötietojärjestelmästä taikka minkä vuoksi 2 §:ssä tarkoitettua todistusta ei ole saatavissa. Hänen on lisäksi esitettävä luotettava kirjallinen selvitys siitä, että aiotulle avioliittolle ei ole esteitä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.