826/1999

Annettu Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 4 ja 7 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä 4 päivänä elokuuta 1998 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (602/1998) 4 §:n 3 momentin suomenkielisen sanamuodon ja 7 §:n seuraavasti:

4 §
Verkonhaltijan ilmoitusvelvollisuus

Verkonhaltijan ja mittauksen muun suorittajan on ilmoitettava alustavasti sähkön toimitusta seuraavana arkipäivänä taseselvittäjälle taseselvityksessä ja laskutuksessa tarvittavat mittaustiedot käyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti. Lopulliset ilmoitukset sähkön toimituksista on tehtävä kuukauden kuluessa toimituspäivästä.


7 §
Taseselvityksessä noudatettavat tiedonvaihtotavat

Edellä 3 §:n 2 ja 4 momentissa, 4 §:ssä ja 5 §:n 1 momentissa mainitut ilmoitukset on tehtävä EDIFACT ISO 9735 -standardin käytäntöjä noudattaen ja erikseen säädettävän muotoisilla sanomilla.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999.

Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeri
Erkki Tuomioja

Ylitarkastaja
Petteri Kuuva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.