806/1999

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1999

Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan korkeakoulututkintojen järjestelmästä 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun asetuksen (464/1998) 3 § ja 4 §:n 2 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 13 a § seuraavasti:

3 §
Korkeakoulut

Tässä asetuksessa tarkoitettuja korkeakouluja ovat:

1) puolustusvoimiin kuuluva Maanpuolustuskorkeakoulu, aikaisemmin sotakorkeakoulu, kadettikoulu, merisotakoulu ja ilmasotakoulu;

2) ammattikorkeakoulut, joita ovat

Arcada ― Nylands svenska yrkeshögskola

Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu

Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu ― Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi

Hämeen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ― Mellersta Österbottens yrkeshögskola

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Svenska yrkeshögskolan

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu ― Åbo yrkeshögskola

Vaasan ammattikorkeakoulu ― Vasa yrkeshögskola

Yrkeshögskolan Sydväst; sekä

3) väliaikaiset ammattikorkeakoulut, joita ovat

Espoon-Vantaan väliaikainen ammattikorkeakoulu, aikaisemmin Vantaan väliaikainen ammattikorkeakoulu

Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun Itä-Uudenmaan väliaikainen ammattikorkeakoulu ― Östra Nylands temporära yrkeshögskola vid Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi

Helsingin väliaikainen ammattikorkeakoulu

Pirkanmaan väliaikainen ammattikorkeakoulu

Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulu

Väliaikainen Diakonia-ammattikorkeakoulu ― Temporära Diakoniyrkeshögskolan

Väliaikainen humanistinen ammattikorkeakoulu.

Ammattikorkeakouluihin luetaan 1 momentin 2 kohdassa mainittujen lisäksi sisäasianministeriön alainen Poliisiammattikorkeakoulu.

4 §
Aikaisemmat korkeakoulut

Edellä 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitut ammattikorkeakoulut ovat aikaisemmin olleet väliaikaisia ammattikorkeakouluja. Arcada ― Nylands svenska yrkeshögskola on ollut nimeltään myös Nylands temporära svenska yrkeshögskola. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu ― Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi on ollut nimeltään myös Helsingin väliaikainen liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ― Mellersta Österbottens yrkeshögskola on ollut nimeltään myös Kokkolan väliaikainen ammattikorkeakoulu. Svenska yrkeshögskolan on ollut nimeltään myös Vasa temporära tekniska yrkeshögskola. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Kotkan väliaikainen ammattikorkeakoulu. Aikaisemmin on ollut myös Yrittäjien väliaikainen ammattikorkeakoulu.

13 a §
Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistumisopinnot

Maanpuolustuskorkeakoulun ammatillisesti pätevöittävät erikoistumisopinnot ovat tutkintojärjestelmää täydentäviä, ammatillista kehittymistä edistäviä opintoja, joita Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun upseerin tutkinnon ja muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä muille riittävät opiskeluvalmiudet omaaville.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1999.

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Maija Rask

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.