753/1999

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1999

Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annettuun lakiin (484/1996) uusi 19 a § seuraavasti:

19 a §
Työnteko äitiysrahakauden aikana

Viranhaltija saa työnantajan suostumuksella tehdä äitiysrahakauden aikana työtä, joka ei vaaranna hänen eikä sikiön tai syntyneen lapsen turvallisuutta. Tällaista työtä ei kuitenkaan saa tehdä kahden viikon aikana en- nen laskettua synnytysaikaa eikä kahden viikon aikana synnytyksen jälkeen. Sekä työnantajalla että viranhaltijalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää äitiysrahakauden aikana tehtävä työ.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999.

HE 9/1999
HaVM 1/1999
EV 5/1999

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.