694/1999

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Asetus eräiden salassapitosäännösten kumoamisesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 36 §:n nojalla:

1 §

Tällä asetuksella kumotaan:

1) hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista, 6 päivänä toukokuuta 1994 annetun asetuksen (342/1994) 15 §;

2) valtion hankinnoista 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1416/1993) 15 §;

3) valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta 5 päivänä marraskuuta 1993 annetun asetuksen (940/1993) 17 §;

4) mittatekniikan keskuksesta 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (678/1991) 15 §;

5) vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuksia suorittavasta tarkastuslaitoksesta 27 päivänä lokakuuta 1995 annetun asetuksen (1208/1995) 2 §;

6) työvoima-avustajista 25 päivänä helmikuuta 1977 annetun asetuksen (209/1977) 7 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1123/1988;

7) puolustusministeriöstä 24 päivänä lokakuuta 1997 annetun asetuksen (952/1997) 7 §;

8) sähköisen viestinnän varautumisesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1297/1997) 5 §;

9) 10 päivänä helmikuuta 1995 annetun ulkoasiainhallintoasetuksen (166/1995) 32 §;

10) puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/1992) 66 §;

11) asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 päivänä tammikuuta 1951 annetun asetuksen (63/1951) 26 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1361/1988;

12) ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun asetuksen (256/1995) 36 §;

13) 11 päivänä helmikuuta 1994 annetun suojauskemikaaliasetuksen (123/1994) 8 §;

14) 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun kaasulaiteasetuksen (1434/1993) 11 §;

15) maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta 15 päivänä maaliskuuta 1996 annetun asetuksen (153/1996) 7 §;

16) maatalouden tutkimuskeskuksesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1396/1997) 12 §;

17) kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1281/1992) 16 §;

18) eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1282/1992) 18 §;

19) riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1070/1993) 16 §;

20) Kansanterveyslaitoksesta 29 päivänä toukokuuta 1998 annetun asetuksen (374/1998) 14 §;

21) 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 3 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 878/1992;

22) 14 päivänä helmikuuta 1997 annetun luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) 3 §:n 3 ja 4 momentti;

23) yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetun asetuksen (946/1991) 7―9 §, 7 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 13 § ja sen edellä oleva väliotsikko;

24) 24 päivänä syyskuuta 1992 annetun ilmansuojeluasetuksen (716/1982) 21 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1231/1991;

25) 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun vakausasetuksen (370/1992) 1 b §:n 1 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1096/1997; sekä

26) 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun maakaasuasetuksen (1058/1993) 3 a §:n 1 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1092/1997.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.