612/1999

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Asetus rangaistusmääräysmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan rangaistusmääräysmenettelystä 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun asetuksen (1026/1993) 6 §,

muutetaan 8 ja 9 §, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti ja 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Rangaistusvaatimukseen tai siihen liitettävään erilliseen asiakirjaan on merkittävä, miten epäillyn maksukyky on arvioitu.

4 §

Jos epäilty kiistää rangaistusvaatimuksen antavan virkamiehen arvion maksukyvystään, tästä on tehtävä merkintä rangaistusvaatimukseen. Rangaistusvaatimukseen tai siihen liitettävään asiakirjaan on tällöin merkittävä epäillyn oma arvio tuloistaan, varallisuudestaan ja elatusvelvollisuudestaan.

8 §

Ilmoitus rangaistusmääräysasian ratkaisusta on lähetettävä oikeusrekisterikeskukseen kultakin kuukaudelta ennen seuraavan kuukauden 15 päivää.

Oikeusrekisterikeskus toimittaa tiedot rangaistusmääräyksistä tilastokeskukselle.

9 §

Rangaistusmääräyksiä koskevat asiakirjat säilytetään asiakirjavihkoina virallisen syyttäjän kanslian arkistossa järjestettyinä rangaistusmääräysten numeron mukaan erikseen kultakin vuodelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.