609/1999

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Asetus päiväsakon rahamäärästä

Oikeusministerin esittelystä säädetään 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 a luvun 2 §:n 2 ja 5 momentin sekä 3 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa (550/1999):

1 §
Keskimääräinen kuukausitulo

Sakotettavan keskimääräinen kuukausitulo lasketaan puhtaasta ansio- ja pääomatulosta.

Tulosta vähennettäviä veroja ja maksuja ovat:

1) valtion tulovero ansio- ja pääomatulosta;

2) kunnallisvero;

3) kirkollisvero;

4) varallisuusvero;

5) vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksu;

6) vakuutetun sairausvakuutusmaksu;

7) työntekijän työeläkevakuutusmaksu;

8) palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu;

9) jäännösveron korot;

10) veronkorotus;

11) ennakon viivekorko.

2 §
Peruskulutusvähennys

Peruskulutusvähennyksen suuruus on 1 500 markkaa.

3 §
Elatusvelvollisuus

Sakotettavan elatuksen varassa olevasta puolisosta ja alaikäisestä lapsesta sekä sakotettavan puolison alaikäisestä lapsesta vähennetään päiväsakon rahamäärästä jokaisen osalta 15 markkaa. Puolisoon rinnastetaan henkilö, joka avioliittoa solmimatta jatkuvasti elää sakotettavan kanssa yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa.

4 §
Varallisuus

Jos sakotettavalla on verotettavaa varallisuutta vähintään 500 000 markkaa, päiväsakon rahamäärää korotetaan 20 markalla. Jos varallisuutta on vähintään 1 000 000 markkaa, rahamäärää korotetaan 40 markalla.

5 §
Päiväsakon vähin rahamäärä

Päiväsakon rahamäärää ei saa vahvistaa pienemmäksi kuin 40 markkaa.

6 §
Pennimäärien pyöristäminen

Päiväsakon rahamäärä vahvistetaan täysin markoin siten, että markkojen yli menevät pennit jätetään ottamatta lukuun.

7 §
Sakon vähin kokonaisrahamäärä

Tieliikennelaissa (267/1981) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetyn suurimman sallitun nopeuden ylityksestä tuomittavan sakon vähin kokonaisrahamäärä on mopoilijalle 300 markkaa ja muulle moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle 700 markkaa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.