568/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

Laki telehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään telehallinnosta 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetun lain (518/1988) 2 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 397/1997, uusi 1 a kohta seuraavasti:

2 §

Telehallintokeskuksen tehtävänä on:


1 a) huolehtia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetussa laissa (565/1999) sille säädetyistä tehtävistä;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 85/1998
LiVM 18/1998
EV 304/1998

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.