539/1999

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

lisätään työvoimatoimikunnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1681/1993) 3 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 714/1997 ja 1359/1997, uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §
Työvoimapoliittinen lausunto työ- markkinatuen saamisen edellytyksistä

Kun asia koskee henkilön oikeutta saada työmarkkinatukea maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) nojalla, työvoimatoimisto antaa 1 momentissa säädetyn lisäksi sitovan lausunnon lain 12 §:n 3 momentissa sekä 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 2 momentissa säädettyjen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunta antaa tällöin sitovan lausunnon 1 momentissa säädettyjen edellytysten lisäksi muiden lain 15 §:n 3 momentissa tarkoitettujen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.