529/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

Asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (432/1994) 10 § sekä

lisätään asetukseen uusi 10 a ja 10 b § ja 10 a §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

10 §

Tietosuojavaltuutetun on vuosittain annettava toiminnastaan oikeusministeriölle kertomus, johon sisältyy tietoja kertomusvuonna tietosuojavaltuutetun toimistossa ja tietosuojalautakunnassa käsitellyistä asioista. Kertomukseen tulee sisältyä myös selostus havainnoista henkilötietolainsäädännön noudattamisesta ja sen uudistamistarpeista.

Ilmoitusvelvollisuus Euroopan yhteisöjen komissiolle
10 a §

Tietosuojalautakunnan on ilmoitettava komissiolle henkilötietolain (523/1999) 43 §:n 2 momentin nojalla antamastaan luvasta käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

10 b §

Jos tietosuojavaltuutettu saatuaan henkilötietolain 36 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen henkilötietojen siirrosta Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle arvioi, ettei kyseisessä maassa taata tietosuojan riittävää tasoa henkilötietolain 22 §:ssä tarkoitetulla tavalla, hänen tulee ilmoittaa tästä komissiolle. Tietosuojavaltuutetun on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille myös, jos hän ilmoituksen saatuaan katsoo, että henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 23 §:n 7 kohdan perusteella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.