518/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

Asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan ulosottomaksuista 13 päivänä tammikuuta 1995 annetun asetuksen (35/1995) 2 ja 3 § seuraavasti:

2 §
Taulukkomaksu

Rahasaamisen perimisestä velallisen on suoritettava taulukkomaksua kulloinkin perityn saamisen tai sen osan mukaan seuraavasti:

Saaminen tai sen osaTaulukkomaksu
mkmk
enintään 400 40
yli 400 mutta enintään 1 000 70
yli 1 000 mutta enintään 2 000 150
yli 2 000 mutta enintään 4 000 300
yli 4 000 mutta enintään 10 000 450
yli 10 000 mutta enintään 50 000 700
yli 50 000 1 100
3 §
Estemaksu

Kun täytäntöönpanoasiakirjat palautetaan ulosoton hakijalle rahasaatavan perimistä kohdanneen esteen vuoksi tai hakijan peruutettua hakemuksensa, hakijan on suoritettava estemaksuna 20 markkaa asialta. Jos hakemus peruutetaan sen vuoksi, että saaminen ulosoton aikana on suoritettu muulle kuin ulosottoviranomaiselle, estemaksu peritään hakijalta, jollei suoritusta vastaavaa 2 §:ssä mainittua taulukkomaksua ole saatu perityksi velalliselta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.