510/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 154, 156, 161, 170, 180 ja 181 §,

sellaisena kuin niistä on 170 § asetuksessa 902/1997, sekä

lisätään asetukseen uusi 183 a §, seuraavasti:

154 §
Ohjauslaite

1. Traktorin ja moottorityökoneen ohjauslaitteen ja kuljettajan istuimen tulee sijaita siten, että kuljettajalla on olosuhteiden vaatima näkyvyys eteen ja sivuille.

2. Traktorin ja moottorityökoneen ohjauksen voimansiirrossa saa käyttää erillisen pumpun tuottamaa nestepainetta, jos tiettyä ohjauspyörän asentoa vastaa määrätty ohjaavien pyörien asento ja jos moottorin pysähtyessä ajoneuvoa voidaan tyydyttävästi ohjata.

3. Traktorissa ja moottorityökoneessa saa käyttää myös eri puolien pyörien tai telojen pyörimisnopeutta muuttamalla ajoneuvoa ohjaavaa laitetta. Tällöin saa ohjauksen voimansiirtoon käyttää käyttövipuun yhdistetyn venttiilin ohjaamaa nestepainetta.

4. Traktorin ohjauslaitteen tulee vastata pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 75/321/ETY säädettyjä vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiiveillä 88/411/ETY ja 98/39/EY.

156 §
Pakoputkisto

1. Pakoputken on oltava siten sijoitettu, ettei sen mikään kohta ole vaarallisen lähellä polttoainesäiliötä tai -putkea. Jos pakosarjan tai -putken yläpuolella on polttoainejärjestelmän laitteita tai polttoaineputkien liitoksia siten sijoitettuina, että vuodon sattuessa polttoainetta voi tippua tai valua pakosarjalle tai -putkistolle, taikka jos polttoaineen syttymisvaara muutoin on ilmeinen, pakosarja tai -putkisto on varustettava tarkoituksenmukaisella suojuksella.

2. Pakoputkiston pään suuntauksen tulee täyttää direktiivissä 98/38/EY säädetyt vaatimukset.

161 §
Palovaaran välttäminen

Traktorin polttoainesäiliön rakenteen ja sijoituksen tulee vastata 159 §:ssä mainitussa direktiivissä säädettyjä vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiiveillä 88/410/ETY ja 98/38/EY.

170 §
Takarekisterikilven kiinnityspaikka ja valaisimet

1. Traktorin takarekisterikilven kiinnityspaikan tulee vastata 159 §:ssä mainitussa direktiivissä säädettyjä vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 98/38/EY.

2. Traktorin takarekisterikilven valaisimen tulee valaista rekisterikilpeä ja olla hyväksytty 75 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

180 §
Äänimerkinantolaite

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla äänimerkinantolaite.

2. Traktorin äänimerkinantolaitteen äänen voimakkuuden seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon edestä mitattuna on oltava vähintään 93 dBA ja enintään 112 dBA. Äänen tulee olla yhtäjaksoista ja äänenkorkeudeltaan tasaista. Äänimerkinantolaitteen katsotaan täyttävän edellä esitetyt vaatimukset, jos ajoneuvo tai sen äänimerkinantolaite on e-hyväksytty moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/388/ETY tai E-hyväksytty säännön n:o 28 mukaisesti ja äänenvoimakkuuden osalta laite täyttää 159 §:ssä mainitussa direktiivissä säädetyt vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 98/38/EY.

3. Traktorissa ja moottorityökoneessa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin, jonka äänen voimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon takaa mitattuna ei saa olla 75 dBA suurempi.

181 §
Taustapeili

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla taustapeili, ei kuitenkaan traktorissa, jonka omamassa on enintään 0,5 tonnia.

2. Traktorin taustapeilin sijoituksen, näkyvyyskentän, pinta-alan, lujuuden ja kiinnityksen myötäämisen tulee vastata pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvos- ton direktiivissä 74/346/ETY säädettyjä vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 98/40/EY. Umpinaisella ohjaamolla varustetun traktorin ja moottorityökoneen taustapeilin on oltava näkyvissä tuulilasin pyyhkimien puhdistaman tuulilasin osan tai sivuikkunan läpi.

3. Jos traktorin tai moottorityökoneen rakenteen tai siihen liittyvän laitteen taikka varusteen vuoksi näkyvyys kuljettajan paikalta sivuille on haitallisesti rajoittunut, ajoneuvoon on asennettava tarpeelliset lisäpeilit, joiden avulla kuljettaja pystyy näkemään ajoneuvon sivuille ja seuraamaan muuta liikennettä.

183 a §
Lisäpainot

EY-tyyppihyväksytyn traktorin vastapainojen ja niiden kiinnitystavan tulee vastata direktiivissä 98/38/EY säädettyjä vaatimuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.

Asetusta sovelletaan ajoneuvoon ja liikennetarvikkeeseen, joka tyyppikatsastetaan uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksytään 1 päivänä lokakuuta 1999 tai sen jälkeen ja ajoneuvoon sekä liikennetarvikkeeseen joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä lokakuuta 2002 tai sen jälkeen.

Komission direktiivi98/38/EY; EYVL N:o L 170, 16.6.1998, s. 13
Komission direktiivi98/39/EY; EYVL N:o L 170, 16.6.1998, s. 15
Komission direktiivi98/40/EY; EYVL N:o L 171, 17.6.1998, s. 28

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.