509/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

Asetus luotsausasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

lisätään 6 päivänä helmikuuta 1998 annettuun luotsausasetukseen (92/1998) uusi 9 a § seuraavasti:

9 a §

Merenkulkulaitoksen keskushallinto voi hakemuksesta myöntää aluskohtaisen vapautuksen luotsinkäyttövelvollisuudesta sellaiselle aluksen päällikölle, jolla on pitkäaikainen kokemus liikenteestä Suomen rannikolla. Tällaisen päätöksen edellytyksenä on, ettei alusturvallisuus tai ympäristö vaarannu.

Vapautuksen saamisen ehtona on, että hakijalla on pitkäaikainen kokemus aluksen päällikkönä tai komentosiltavahtia pitäneenä perämiehenä Suomen rannikolla. Tästä kokemuksesta vähintään kaksi vuotta tulee olla päällikkönä joko hakemuksen kohteena olevassa tai vastaavanlaisessa aluksessa. Hakijan on lisäksi hallittava tarvittavassa laajuudessa joko suomen tai ruotsin kieli.

Luotsinkäyttövapautus myönnetään aluskohtaisena harkinnan mukaan joko määrätyille tai kaikille aluksen käyttämille väylille Suomen rannikolla.

Vapautus on voimassa viisi vuotta ja siihen voidaan liittää ehtoja. Vapautus voidaan peruuttaa, jos ne perusteet, joilla päätös tehtiin, eivät ole enää olemassa tai jos määrättyjä ehtoja ei noudateta. Merenkulkulaitoksen keskushallinto voi hakemuksesta uudistaa luotsinkäyttövapautuksen, jos vapautuksen myöntämisen perusteet ovat olemassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.