507/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

Asetus vakuutusoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vakuutusoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1982 annetun asetuksen (264/1982) 6 §:n 1 momentin 5 kohta, muutetaan 1 a ja 7 §, sellaisena kuin niistä on 1 a § asetuksessa 706/1996, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 b ja 6 a § seuraavasti:

1 a §

Vakuutusoikeudessa voi olla vakuutusoikeudesta annetun lain (14/1958) 2 §:ssä mainittujen virkojen lisäksi kansliapäällikön virka ja muita virkoja sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Kelpoisuusvaatimuksena kansliapäällikön virkaan on oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys tuomarin tehtäviin tai hallintoon.

1 b §

Vakuutusylituomarin virka täytetään sitä haettavaksi julistamatta.

6 a §

Kansliapäällikkö huolehtii vakuutusylituomarin ohjeiden mukaan vakuutusoikeu- den hallinnosta sekä valmistelee ja esittelee hallintojaoston ja vakuutusylituomarin ratkaistaviksi kuuluvat hallinto- ja talousasiat, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Kansliapäällikkö toimii tarvittaessa vakuutusoikeuden käsiteltäväksi määrättyjen sosiaaliturva-asioiden esittelijänä.

7 §

Kansliapäällikön ja vakuutussihteerin tulee toimia vakuutusoikeuden määräyksestä oikeuden lakimiesjäsenenä ja esiteltävissään asioissa määräyksettäkin oikeuden kolmantena lakimiesjäsenenä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.