423/1999

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus ulkomaanedustuksen virkamiesten vuosilomista annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan väliaikaisesti 6 päivänä maaliskuuta 1992 ulkomaanedustuksen virkamiesten vuosilomista annetun asetuksen (208/1992) 2 §:n 1 ja 3 momentti, 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Ulkomaanedustuksen virkamies voi vuosiloma-asetuksen 15 a §:n 2 momentissa säädetystä poiketen säästää varsinaisista lomapäivistään ulkomailla ollessaan vuosittain enintään sen osan, joka ylittää kuusi päivää, kuitenkin niin, että Suomessa ja ulkomaanedustuksessa voidaan säästää yhteensä enintään yhdeksänkymmentä päivää.


Säästövapaa annetaan Suomeen määrätylle ulkoasiainhallinnon tai muun valtion viraston tai laitoksen palvelukseen palaavalle virkamiehelle vuosiloma-asetuksen 15 a §:n 4 momentissa säädetystä poiketen ulkoasiainministeriön tai asianomaisen viraston taikka laitoksen ja virkamiehen tarkemmin sopimina ajankohtina viimeistään viiden vuoden kuluessa sen lomavuoden päättymisestä, jonka aikana siirto on tapahtunut.

3 §

Jos ulkomaanedustuksen virkamies viettää varsinaisesta vuosilomastaan vähintään kuusi arkipäivää Suomessa, myönnetään loma pi- dennettynä:

1) kuudella arkipäivällä, jos hänen lomansa määräytyy vuosiloma-asetuksen 2 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdan mukaan; ja

2) yhdeksällä arkipäivällä, jos hänen lomansa määräytyy vuosiloma-asetuksen 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan.

Lomavuoden 1999 vuosiloman lisälomapäivät annetan lomavuoden kuluessa tai virkamiehen suostumuksella vuonna 2000 ennen joulukuun 31 päivää.

5 §

Lomavuoden 1999 vuosiloman lisälomapäiviltä, jotka on virkamiehen suostumuksella siirretty 3 §:n 3 momentin mukaisesti, ja joita ei ole saatu vuonna 2000 joulukuun 31. päivään mennessä, on oikeus saada lomakorvaus. Muilta saamatta jääneiltä lisäloma- ja matkapäiviltä ei ole oikeutta saada lomakorvausta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2000 saakka.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Vt. ulkoasiainministeri, Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.