363/1999

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999

Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuluttajavalituslautakunnasta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (42/1978) 1 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 542/1994, seuraavasti:

1 §

Kuluttajavalituslautakunnan tehtävänä on:


2) antaa ratkaisusuosituksia sellaisiin takaus- tai panttaussitoumuksia koskeviin yksittäisiin riita-asioihin, jotka koskevat takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetussa laissa (361/1999) tarkoitettujen yksityistakaajien tai yksityisten pantinantajien sitoumuksia luotonantajille ja jotka sitoumusten antajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

HE 189/1998
TaVM 36/1998
EV 224/1998

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.