355/1999

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan poliisin hallinnosta 15 päivänä maaliskuuta 1996 annetun asetuksen (158/1996) 2 §:n 2 momentti ja 16 §:n 4, 6, 7 ja 11 kohta,

sellaisena kuin niistä on 2 §:n 2 momentti asetuksessa 1273/1997, sekä

lisätään 30 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 183/1998, uusi 3 momentti, seuraavasti:

2 §

Poliisin lääninjohtona toimivan poliisiosaston päällikkönä on osastopäällikkö, lääninpoliisijohtaja.

16 §

Kelpoisuusvaatimuksena poliisin virkoihin on:


4) liikkuvan poliisin apulaispäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen taikka poliisipäällystön virkatutkinto tai poliisipäällystön tutkinto;


6) rikosylitarkastajalla ja rikostarkastajalla tehtävien laadun mukaan joko ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto taikka poliisipäällystön virkatutkinto tai poliisipäällystön tutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

7) apulaispoliisipäälliköllä tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tut-kinto taikka poliisipäällystön virkatutkinto tai poliisipäällystön tutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;


11) muilla päällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisipäällystön virkatutkinto tai poliisipäällystön tutkinto taikka korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;


30 §

Elokuun 31 päivänä 1997 lääninpoliisineuvoksen vakinaisessa virassa ollut virkamies voi käyttää lääninpoliisineuvoksen arvonimeä niin kauan kuin hän on lääninpoliisijohtajan tai lääninhallituksen poliisiylitarkastajan virassa sekä näistä viroista eläkkeelle jäätyään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.