316/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus öljyvahinkovastuuasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 15 päivänä marraskuuta 1996 annetun öljyvahinkovastuuasetuksen (852/1996) 3 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 16 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §

Merenkulkulaitoksen on ennen 1 §:ssä tarkoitetun vakuutuksen hyväksymistä hankittava siitä Vakuutusvalvontaviraston lausunto. Lausuntoa ei kuitenkaan tarvitse pyytää, jos on ilmeistä, että vakuutuksenantaja on luotettava ja vastuukykyinen.


10 §

Merenkulkulaitoksen on hankittava 7―9 §:ssä tarkoitetusta vakuutuksesta Vakuutusvalvontaviraston lausunto. Lausuntoa ei kuitenkaan tarvitse pyytää, jos on ilmeistä, että vakuutuksenantaja on luotettava ja vastuukykyinen.


16 §

Tarkemmat määräykset ulkomaista alusta koskevasta vakuutuksesta tai vakuudesta sekä 15 §:ssä tarkoitetusta valvonnasta antaa kuitenkin merenkulkulaitos. Merenkulkulaitoksen on ennen vakuutusta koskevien määräysten antamista hankittava Vakuutusvalvontaviraston lausunto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.