310/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä heinäkuuta 1959 annetun liikennevakuutusasetuksen (324/1959) 7 §:n 5 momentti, 8 §:n 2 momentti ja 9 §:n 5 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 5 momentti asetuksessa 1603/1995 sekä 8 §:n 2 momentti ja 9 §:n 5 momentti asetuksessa 1626/1993, seuraavasti:

7 §

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitetun todistuksen tai ilmoituksen sisällöstä.

8 §

Jos liikennevakuutuskeskus on tehnyt kansainvälistä liikennevakuutuskorttia tai rajavakuutusta koskevan taikka muun sopimuksen, jonka mukaan se vastaa maahan tilapäistä käyttöä varten tuodun moottoriajoneuvon aiheuttamasta liikennevahingosta, keskuksen on toimitettava Vakuutusvalvontavirastolle sitoumus siitä, että se rajoituksitta liikennevakuutuslain mukaan vastaa tällaisen ajoneuvon täällä aiheuttamasta liikennevahingosta silloinkin, kun sopimuksen voimassaolo on päättynyt, ennen kuin ajoneuvo viedään maasta. Sitoumuksesta on käytävä selville ne seikat, joiden nojalla voidaan todeta, ettei ajoneuvon maahantuojalla ole vakuuttamisvelvollisuutta. Liikennevakuutuskeskuksen on toimitettava sitoumuksen jäljennös tullihallitukselle.

9 §

Pyytämistään lausunnoista valtiokonttorin on suoritettava Vakuutusvalvontaviraston vahvistamien perusteiden mukainen maksu lautakunnalle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.